Research

Cacao rond Toro, in de westelijke rand van het Lore Lindu Nationaal Park (>200.000 ha)
Cacao around Toro, in the west margin of Lore Lindu National Parc (>200.000 ha)

 
Ik en m'n samples
Me and my samples
Sorteren
Sorting
....veel sorteren
....a lot of sorting
De veldassistenten
The fieldassistants
 
De SwingFog TF35, beschikbaar gesteld door de afdeling volksgezondheid, Palu.
The SwingFog TF35, made available by the department of public health, Palu.
Insecticide in mistvorm: uitstekend voor het verzamelen van insecten.
Insecticide in a fog: very well suitable for collecting insects.
En dan wachten op...
And then waiting for...

het neervallen van de insecten.
the knockdown of insects.

   
Soms 100den en niet zo divers,
Sometimes 100s and not so diverse,
soms minder, doch uiterst divers.
sometimes less, though highly diverse.
     
   
Een mierennest in een Cacao-boom
An ant-nest in a Cacao-tree
Mieren die de excretie van luizen verzamelen op bloemknoppen en jonge vruchten van Cacao. Mieren spelen duidelijk een belangrijke rol in de insect-diversiteit op Cacao.
Ants collecting aphid-excretions on Cacao-flowerbuds and young pods. Ants play an important role in Cacao plantations.
   
 
Een jonge vrucht en bloempje
A young fruit and flower
Bijna rijpe vruchten
Almost ripened fruits
Plantage met een open schaduw-vegetatie
A plantation with an open shadow-vegetation
Plantage met een dichte schaduw-vegetatie
A plantation with a dense shadow-vegetation