Palu

Palu

   
Goed gekleed voor een bruiloft
Well dressed for a wedding (of Rina)
Op de bruiloft
On the wedding
Het bruiloftsmaal
The wedding dinner
   
     
We zijn hier natuurlijk in een aziatisch land: Karaoke
We are off coarse in an asian country: Karaoke
Motorrijden: ook Klaus kwam er al vrij snel achter dat onbedekte delen snel verbranden
Driving motorbikes: also Klaus discovered quite soon that uncovered bodyparts burn fast
     
Zondagochtend 6.30 onder ons raam
Sundaymorning 6.30 under our window
Mieren in de badkamer
Ants in the bathroom
Mierennest in laptop(!)
Ant-nest in laptop(!)
... Mieren op de muur
Ants on the wall